PrevádzkareňZvac Systems s.r.o.
Záhorácka 17A
901 01 Malacky


: 034 / 772 53 31
: predajna@zvacsystems.com; maros.zvac@zvacsystems.com

SídloZvac Systems s.r.o.
Záhorácka 5365/17A
901 01 Malacky

: 35859911
: 2020208872
: SK2020208872
odiel:sro, vložka: 29041/B, Obch.reg. OS Ba I.

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava 27
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 02/58 27 21 72
  • 02/58 27 21 04
Fax:
  • 02/58 27 21 70