Predajca

Názov:Zvac systems s.r.o.
IČO:35859911
DIČ:2020208872
IČ DPH:SK2020208872
Mesto:Malacky
PSČ:90101
Adresa:Záhorácka 5365/17A
Telefón:+421347725331
E-mail:predajna@zvacsystems.com;peter.sajko@zvacsystems.com
Kontakt:Peter Sajko
odiel:sro, vložka: 29041/B, Obch.reg. OS Ba I.

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava 27
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 02/58 27 21 72
  • 02/58 27 21 04
Fax:
  • 02/58 27 21 70